Suomi  |  Svenska  |  English Print
Statistik  |  Publikationer  |  Kontaktuppgifter  |  Respons  |  /Nyheter  |  
Trafikverket > Drift och underhåll > Tjälskador och tjällossning

Tjälskador och tjällossning

Skador på grusvägar som uppstår under våren kallas för tjälskador. Även bannätet drabbas av tjälskador. 

Page updated on 21-Mar-12 at 12.17 PM