Suomi  |  Svenska  |  English Print
Statistik  |  Publikationer  |  Kontaktuppgifter  |  Respons  |  /Nyheter  |  

Vintersjöfart

Trafikverket ansvarar för myndighets- och beställaruppgifterna i anslutning till assistansen av vintersjöfarten och för koordineringen, utvecklingen och styrningen på riksnivå.

Trafikverket fattar beslut om assistansperioden, dispenserna och trafikrestriktionerna inom vintersjöfarten. Syftet är att kostnadseffektivt sörja för att Finlands handelssjöfart löper säkert och smidigt under isförhållanden.

Trafikrestriktioner

I takt med att isläget försvåras utfärdar Trafikverket trafikrestriktioner för vinterhamnarna. Isbrytarassistans ges till fartyg som uppfyller de trafikrestriktioner som Trafikverket utfärdar för fartyg som trafikerar den aktuella hamnen.

Restriktionerna träder i kraft fem dagar efter dagen för utfärdandet, bortsett från lättnader som träder i kraft samma dag som de utfärdas.

Dirigeringsvägar till finska hamnar

Dirigeringsvägar

Isbrytartjänster

Med isbrytartjänster avses assistans av fartyg i is och bogsering i samband med det.

För verkställandet av isbrytartjänsterna har Trafikverket ingått ett befraktningsavtal med Svenska staten, Arctia Icebreaking Ab, Alfons Håkans Ab och andra privata bogseringsbolag.

Arctia Icebreaking Ab besvarar frågor om isbrytarnas verksamhet.
E-post: icebreakers(at)arctia.fi
Internet: www.arctia.fi (information om isbrytare, bytesdagar, assistansområden, m.m.)

Page updated on 28-Aug-15 at 12.35 PM

Läs mer:

Publikationer:

Mera information:

Se också: