Suomi  |  Svenska  |  English Print
Statistik  |  Publikationer  |  Kontaktuppgifter  |  Respons  |  /Nyheter  |  
Trafikverket > Projekt > Under byggnad > Forsby–Kotka

E18 Forsby–Kotka

Riksväg 7 är en del av den internationella Europavägen E18 och även av den Nordiska triangelns trafiksystem som Europeiska unionen betonar vikten av. Ombyggnaden av riksväg 7 till motorväg på avsnittet Forsby–Lovisa–Kotka är ett av de fyra återstående utvecklingsprojekten för den internationella vägen E18 mellan Åbo och Vaalimaa. Finland har förbundit sig att förverkliga ombyggnaden av E18 till motorväg under innevarande decennium.

Projektet E18 Forsby–Kotka omfattar utbyggnad av den nuvarande motortrafikleden till motorväg på avsnittet från Forsby till Lovisa (17 km) och byggande av motorvägen från Lovisa till Kotka (36 km). På motorvägen ska byggas 6 nya planskilda anslutningar: Lovisa östra, Strömfors, Abborrfors, Pyttis, Broby och Heinlax. Dessutom ska Lovisa västra och Sutela planskilda anslutning förbättras.

Byggandet inleddes i november 2011. Motorvägen kommer att öppnas för trafik delvis redan 2013 och i sin helhet 2014. Vägbygget kommer att vara helt slutfört i slutet av 2015. Avtalsperioden som omfattar vägunderhåll och finansiering sträcker sig till och med 2026.

Sidans direktadress: www.trafikverket.fi/forsby-kotka

Aktuellt

Page updated on 06-Jul-15 at 12.19 PM

Byggsituationen och trafikarrangemangen

Broschyrer

Video