Tullin alusselvitysmääräys muuttuu 1.1.2014 lukien

Tullin muutos alusselvitysmääräykseen edellyttää vuoden 2014 alusta lukien sitä, että aluksen edustaja luo uudet alukset, jotka eivät ole ennestään Portnetin alusrekisterissä, itse Portnetiin.

Uuden aluksen perustamisessa tulee ilmoittaa ainakin seuraavat tiedot:

 • Aluksen nimi, tunnuskirjaimet, IMO-numero
 • Kansallisuus
 • Brutto- ja nettovetoisuudet
 • Turvatoimitodistuksen antaja ja voimassaoloaika (jos turvatoimitodistuksen tiedot eivät ole tiedossa, tulee tähän kirjata jokin ns. dummy-tieto esim. Turvatoimitodistuksen myöntänyt viranomainen: "Ei tiedossa", turvatoimitodistuksen voimassaoloaika esim.: 1.1.1000-1.1.3000)

Aluksen edustajan tulee ladata alustietoja koskevat todistukset itse Portnetin alusrekisteriin. Kaikki alustietoja koskevat muutostiedot tulee lähettää tiedoksi tullin mekeen, joka päivittää tiedot Portnetiin. Muutostietoja koskevat todistukset tulee myös ladata itse Portnetin alusrekisteriin.
 

Portnet

Portnet (www.portnet.fi) on satamaliikenteen tietojärjestelmä, jota  ylläpitää Liikennevirasto.

Portnet-järjestelmään syötetään kaikista Suomen satamiin kohdistuvista aluskäynneistä seuraavat tiedot:

 • Alusilmoitus
 • Lasti-ilmoitus 
 • Vaarallisen lastin ilmoitus 
 • Alusjäteilmoitus tai tieto alusjätepoikkeusluvasta

Ilmoitustiedot aluskäynneistä ja vaarallisesta lastista annetaan 24 tuntia ennen aluksen saapumista suomalaiseen satamaan. Lasti-ilmoitus tulee antaa viimeistään tunnin kuluessa aluksen kiinnittymisestä.

Portnetin pääasialliset toimijat ovat:

 • Laivameklarit (tallentavat kaikki ilmoitustiedot)
 • Tulliviranomaiset (tarkistavat kaikki ilmoitustiedot)
 • Satamat (käyttävät tietoja laskutuksessa ja tilastoinnissa ja vaarallisten aineiden
  kuljetusten seurannassa)
 • Merenkulkuviranomaiset (käyttävät tietoja liikenteen seurantaan)
 • Merivartiosto (käyttää tietoja alusliikenteen valvontaan)
 • Huolintaliikkeet ja satamaoperaattorit (kyselevät alusten aikataulutietoja)

Portnet-järjestelmällä on päivittäin noin 1000 käyttäjää ja käyttäjätunnuksia on jaettu noin 1500.

Kaikki Suomen ulkomaan alusliikenteen satamakäynnit (noin 40.000 kappaletta vuodessa) tallennetaan Portnetiin ja näitä tietoja hyödyntävät Tulli, merenkulkuviranomaiset sekä muut merenkulun sidosryhmät.

Portnetin käyttäjätuesta vastaa suunnittelija Antti Arkima. Hän vastaa uusien käyttäjätunnusten jakamisesta ja käyttöön liittyvistä kysymyksistä.

Yhteystiedot
Suunnittelija Antti Arkima
Puhelin: 020 637 3316
email: etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi
 

Ohjeita

Portnet-järjestelmän käyttöön liittyvä tiedotus tapahtuu tällä sivustolla. Nykyisen Portnet-järjestelmän ja siihen linkitetyn Intermodal Portal-järjestelmän käyttö jatkuu toistaiseksi.

 

 • Portnet-palvelun uusi osoitelinkki 26.1. alkaen on: https://app.portnet.fi
  Tietojen vapaa selaus tapahtuu tunnuksella ip/ip.

 • Uusi ilmoitusmenettely kolmen vuorokauden ennakkoilmoituksesta kaupallisessa ulkomaanliikenteessä astuu voimaan 1.1.2011
 • Ship reporting oblications regarding “notice of ship arrival for mandatory expanded inspection” (72h pre-arrival notice)
   

Portnet-tuki

Portnetia koskevissa käyttöhäiriöissä, lähetä tiedot sähköpostitse seuraaviin osoitteisiin
antti.arkima(at)liikennevirasto.fi
arto.vuorinen(at)tulli.fi
portnet.support(at)atbusiness.com
 

Käyttötukea antavat Portnet-pääkäyttäjät
Käyttäjätuki, tekniset ongelmat
Antti Arkima, Liikennevirasto
puhelin: 0295 34 3316
Sähköposti: antti.arkima(at)liikennevirasto.fi

Arto Vuorinen, Tulli
puhelin: 040 332 4097
arto.vuorinen(at)tulli.fi
tai vaihtoehtoisesti Tullin meriliikennekeskus: meke(at)tulli.fi

Portnetin ylläpitoa hoitaa atBusiness Oy. Ylläpidon päivystysaika ma-su klo 8.00 - 17.00. portnet.support(at)atbusiness.com Virka-ajan ulkopuolisissa ongelmatilanteissa lähetä sähköpostia atBusiness Oy:n sähköpostiin.