Portnet-ilmoittamisessa otetaan käyttöön varamenettely

Portnet-kirjautumisongelman vuoksi Portnet-ilmoitusten antamisessa otetaan käyttöön varamenettelynä paperi-ilmoittaminen.

Tämä koskee niitä tilanteita, joissa asiakas ei pääse kirjautumaan Portnetiin.

Tarkemmat ohjeet oheisesta Tullin määräyksestä.

Portnetin sovellus- ja sanomapalvelujen siirto

Portnetin järjestelmäsiirron loput muutokset tehdään seuraavan aikataulun mukaisesti:

ke 17.12. - to 18.12:

 • Portnetin tuotantoympäristöä koskevat nimipalvelumuutokset tehtiin ke aamuna n klo 6. Muutokset levisivät ainakin useimmille Suomessa käytettäville internetin nimipalvelimille klo 7 mennessä.
 • Portnetin käyttöliittymä:
  • Varayhteys Portnetiin: https://app1.portnet.fi
   • Uuden ympäristön toiminnoissa havaituista ongelmista johtuen suosittelemme toistaiseksi varajärjestelmänä rinnalla toimivan käytöstä poistuvan vanhan Portnet-sovelluksen käyttöä.
   • Linkki varayhteyteen löytyy myös sivun vasemmasta reunasta (linkki: Varayhteys Portnetiin (nyt käytössä) >)
  • Uusi yhteys: https://app.portnet.fi
   • Nimipalvelumuutosten perusteella normaalilla portnetin osoitteella käyttäjien selainyhteydet ohjautuvat nyt automaattisesti uuteen tuotantoympäristöön.
   • Uuden ympäristön käyttöliittymässä havaittuja ongelmia korjattaessa uutta sovellusta käytetään vain koekäytön luonteisesti. Sen kautta syötettävät tiedot tallettuvat kuitenkin todellisina tapahtumina Portnetin tuotantokantaan.
   • Linkki uuteen koekäytössä olevaan Portnet-sovellukseen löytyy myös sivun vasemmasta reunasta (linkki: Uusi yhteys (koekäytössä) >)
   • Jos uuden ympäristön käyttöliittymän kanssa ilmenee koekäytössä ongelmia, tyhjennä selaimen välimuisti ja yritä uudelleen.
 • Sanomapalvelut:
  • DNS-nimeä sftp.portnet.fi käyttävät yhteydet ohjautuvat nyt nimipalvelumuutosten perusteella automaattisesti uuteen ympäristöön.
  • Vanhaa IP-osoitetta käyttäviä pyydetään tekemään viipymättä oman järjestelmänsä yhteystietoihin tarvittavat muutokset, joilla yhteydet ohjataan uuteen ympäristöön.
  • Kaikki sanomien käsittelyt (sisään luku ja lähetys) tehdään jatkossa Portnet-järjestelmässä uudessa ympäristössä.
  • Vastaanotettujen sanomien käsittely ja lähtevien sanomien tuottaminen on suljettu Portnetin vanhassa.
  • Vanhan SFTP-palvelimen hakemistoihin mahdollisesti vielä muodostuvat sanomat siirretään Portnet-järjestelmässä uudelle SFTP-palvelimelle ja käsitellään tai julkaistaan sanomien hakijoille uuden SFTP-palvelimen kautta.
  • Sanomien käsittelypalvelut käynnistetään uudessa ympäristössä vaiheittain. Korjattu aikataulu:
   • Saapuneiden EDI-sanomien käsittely eli sisään lukeminen Portnet-järjestelmään on käynnistetty ke iltana 17.12.
   • Saapuneiden XML-sanomien käsittelyn käynnistäminen on viivästynyt ja pyritään käynnistämään to 18.12. aikana.
   • XML-sanomien lähetys vastaanottajien omille palvelimille tai sftp.portnet.fi-palvelusta noudettaviksi on myös viivästynyt ja pyritään käynnistämään to 18.12. aikana.
  • Sanomien siirtoja vanhan ympäristön kautta osoitteella sftp1.portnet.fi voidaan pakottavissa tilanteissa erikseen sopien käyttää lyhytaikaisena varajärjestelynä.
  • Järjestelmäsiirtoon liittyen yhteysongelmissa tukea sähköpostitse osoitteesta tapio.tirkkola(at)csolutor.fi.

Viikon 51 loppuun (pe 19.12.) mennessä:

 • Kaikki yhteydet tulee siirtää käyttämään Portnetin uutta ympäristöä, koska pe 19.12. jälkeen tukea ongelmien selvitykseen on käytettävissä hyvin rajoitetusti.
 • Loput Portnetin vanhan ympäristön taustatoiminnot siirretään toimimaan uudessa ympäristössä.


ma 29.12:

 • Vanhan ympäristön rinnakkaiskäyttömahdollisuuteen perustuvat siirtymävaiheen varajärjestelyt puretaan.

Alkaen tammikuu 2015:

 • Uuteen ympäristöön kehitettyjen uusien palvelujen käyttöönotot jatkuvat.

 

Tullin alusselvitysmääräys muuttuu 1.1.2014 lukien

Tullin muutos alusselvitysmääräykseen edellyttää vuoden 2014 alusta lukien sitä, että aluksen edustaja luo uudet alukset, jotka eivät ole ennestään Portnetin alusrekisterissä, itse Portnetiin.

Uuden aluksen perustamisessa tulee ilmoittaa ainakin seuraavat tiedot:

 • Aluksen nimi, tunnuskirjaimet, IMO-numero
 • Kansallisuus
 • Brutto- ja nettovetoisuudet
 • Turvatoimitodistuksen antaja ja voimassaoloaika (jos turvatoimitodistuksen tiedot eivät ole tiedossa, tulee tähän kirjata jokin ns. dummy-tieto esim. Turvatoimitodistuksen myöntänyt viranomainen: "Ei tiedossa", turvatoimitodistuksen voimassaoloaika esim.: 1.1.1000-1.1.3000)

Aluksen edustajan tulee ladata alustietoja koskevat todistukset itse Portnetin alusrekisteriin. Kaikki alustietoja koskevat muutostiedot tulee lähettää tiedoksi tullin mekeen, joka päivittää tiedot Portnetiin. Muutostietoja koskevat todistukset tulee myös ladata itse Portnetin alusrekisteriin.
 

Portnet

Portnet (www.portnet.fi) on satamaliikenteen tietojärjestelmä, jota  ylläpitää Liikennevirasto.

Portnet-järjestelmään syötetään kaikista Suomen satamiin kohdistuvista aluskäynneistä seuraavat tiedot:

 • Alusilmoitus
 • Lasti-ilmoitus 
 • Vaarallisen lastin ilmoitus 
 • Alusjäteilmoitus tai tieto alusjätepoikkeusluvasta

Ilmoitustiedot aluskäynneistä ja vaarallisesta lastista annetaan 24 tuntia ennen aluksen saapumista suomalaiseen satamaan. Lasti-ilmoitus tulee antaa viimeistään tunnin kuluessa aluksen kiinnittymisestä.

Portnetin pääasialliset toimijat ovat:

 • Laivameklarit (tallentavat kaikki ilmoitustiedot)
 • Tulliviranomaiset (tarkistavat kaikki ilmoitustiedot)
 • Satamat (käyttävät tietoja laskutuksessa ja tilastoinnissa ja vaarallisten aineiden
  kuljetusten seurannassa)
 • Merenkulkuviranomaiset (käyttävät tietoja liikenteen seurantaan)
 • Merivartiosto (käyttää tietoja alusliikenteen valvontaan)
 • Huolintaliikkeet ja satamaoperaattorit (kyselevät alusten aikataulutietoja)

Portnet-järjestelmällä on päivittäin noin 1000 käyttäjää ja käyttäjätunnuksia on jaettu noin 1500.

Kaikki Suomen ulkomaan alusliikenteen satamakäynnit (noin 40.000 kappaletta vuodessa) tallennetaan Portnetiin ja näitä tietoja hyödyntävät Tulli, merenkulkuviranomaiset sekä muut merenkulun sidosryhmät.

Portnetin käyttäjätuesta vastaa suunnittelija Antti Arkima. Hän vastaa uusien käyttäjätunnusten jakamisesta ja käyttöön liittyvistä kysymyksistä.

Yhteystiedot
Suunnittelija Antti Arkima
Puhelin: 020 637 3316
email: etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi
 

Ohjeita

Portnet-järjestelmän käyttöön liittyvä tiedotus tapahtuu tällä sivustolla. Nykyisen Portnet-järjestelmän ja siihen linkitetyn Intermodal Portal-järjestelmän käyttö jatkuu toistaiseksi.

 

 • Portnet-palvelun uusi osoitelinkki 26.1. alkaen on: https://app.portnet.fi
  Tietojen vapaa selaus tapahtuu tunnuksella ip/ip.

 • Uusi ilmoitusmenettely kolmen vuorokauden ennakkoilmoituksesta kaupallisessa ulkomaanliikenteessä astuu voimaan 1.1.2011
 • Ship reporting oblications regarding “notice of ship arrival for mandatory expanded inspection” (72h pre-arrival notice)
   

Portnet-tuki

Portnetia koskevissa käyttöhäiriöissä, lähetä tiedot sähköpostitse seuraaviin osoitteisiin
antti.arkima(at)liikennevirasto.fi
arto.vuorinen(at)tulli.fi
portnet.support(at)atbusiness.com
 

Käyttötukea antavat Portnet-pääkäyttäjät
Käyttäjätuki, tekniset ongelmat
Antti Arkima, Liikennevirasto
puhelin: 0295 34 3316
Sähköposti: antti.arkima(at)liikennevirasto.fi

Arto Vuorinen, Tulli
puhelin: 040 332 4097
arto.vuorinen(at)tulli.fi
tai vaihtoehtoisesti Tullin meriliikennekeskus: meke(at)tulli.fi

Portnetin ylläpitoa hoitaa atBusiness Oy. Ylläpidon päivystysaika ma-su klo 8.00 - 17.00. portnet.support(at)atbusiness.com Virka-ajan ulkopuolisissa ongelmatilanteissa lähetä sähköpostia atBusiness Oy:n sähköpostiin.