Ilmoitus Portnetin varamenettelyn päättymisestä 17.3.2015

Sähköisen Portnet-järjestelmän häiriön vuoksi Tullin Meriliikennekeskus määräsi siirtymään 19.12.2014 alkaen Portnetin varamenettelyyn Tullin määräysten 65/010/12 ja 171/2013 mukaisten ilmoitusten antamisessa.

Varamenettelyn käyttö päättyy tästä hetkestä lähtien ja ilmoitukset on tästedes annettava ainoastaan Portnetjärjestelmään.

Ilmoittajien on vietävä varamenettelyssä antamansa ilmoitukset Portnet-järjestelmään.

Satamakäyntien tullinumerot saatavilla PortTrafficista

PortTraffic on Liikenneviraston ylläpitämä sovellus, josta voi ilman käyttäjäksi rekisteröitymistä käydä selaamassa Suomen satamien julkisia aikataulutietoja.

PortTraffic-palvelusta voi hakea satamittain saapuvien alusten liikenneluettelon, josta käy ilmi aluksen perustiedot, reittitiedot sekä aikataulutiedot.

Lisäksi palvelusta voi hakea aluksen satamakäynnin Tullin tulonumeron (Portnet-numero).

Lisätietoja antaa: antti.arkima@liikennevirasto.fi

Portnet

Portnet (www.portnet.fi) on satamaliikenteen tietojärjestelmä, jota  ylläpitää Liikennevirasto.

Portnet-järjestelmään syötetään kaikista Suomen satamiin kohdistuvista aluskäynneistä seuraavat tiedot:

 • Alusilmoitus
 • Lasti-ilmoitus 
 • Vaarallisen lastin ilmoitus 
 • Alusjäteilmoitus tai tieto alusjätepoikkeusluvasta

Ilmoitustiedot aluskäynneistä ja vaarallisesta lastista annetaan 24 tuntia ennen aluksen saapumista suomalaiseen satamaan. Lasti-ilmoitus tulee antaa viimeistään tunnin kuluessa aluksen kiinnittymisestä.

Portnetin pääasialliset toimijat ovat:

 • Laivameklarit (tallentavat kaikki ilmoitustiedot)
 • Tulliviranomaiset (tarkistavat kaikki ilmoitustiedot)
 • Satamat (käyttävät tietoja laskutuksessa ja tilastoinnissa ja vaarallisten aineiden
  kuljetusten seurannassa)
 • Merenkulkuviranomaiset (käyttävät tietoja liikenteen seurantaan)
 • Merivartiosto (käyttää tietoja alusliikenteen valvontaan)
 • Huolintaliikkeet ja satamaoperaattorit (kyselevät alusten aikataulutietoja)

Portnet-järjestelmällä on päivittäin noin 1000 käyttäjää ja käyttäjätunnuksia on jaettu noin 1500.

Kaikki Suomen ulkomaan alusliikenteen satamakäynnit (noin 40.000 kappaletta vuodessa) tallennetaan Portnetiin ja näitä tietoja hyödyntävät Tulli, merenkulkuviranomaiset sekä muut merenkulun sidosryhmät.

Portnetin käyttäjätuesta vastaa suunnittelija Antti Arkima. Hän vastaa uusien käyttäjätunnusten jakamisesta ja käyttöön liittyvistä kysymyksistä.

Yhteystiedot
Suunnittelija Antti Arkima
Puhelin: 020 637 3316
email: etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi
 

Ohjeita

Portnet-järjestelmän käyttöön liittyvä tiedotus tapahtuu tällä sivustolla.

 

 • Portnet-palvelun osoite on: https://app.portnet.fi
 • Portnetin satamakyselyt-valinnasta voi hakea Tullin AREX-ilmoituksiin tarvittavat Portnet-numerot.
 • Tietojen vapaa selaus tapahtuu tunnuksella ip/ip.

 • PortTraffic on Liikenneviraston ylläpitämä sovellus, josta voi ilman käyttäjäksi rekisteröitymistä käydä selaamassa Suomen satamien julkisia aikataulutietoja.
 • PortTraffic-palvelusta voi hakea satamittain saapuvien alusten liikenneluettelon, josta käy ilmi aluksen perustiedot, reittitiedot sekä aikataulutiedot. Lisäksi palvelusta voi hakea aluksen satamakäynnin Tullin tulonumeron (Portnet-numero).

 

 • Uusi ilmoitusmenettely kolmen vuorokauden ennakkoilmoituksesta kaupallisessa ulkomaanliikenteessä astuu voimaan 1.1.2011
 • Ship reporting oblications regarding “notice of ship arrival for mandatory expanded inspection” (72h pre-arrival notice)
   

Portnet-tuki

Portnetia koskevissa käyttöhäiriöissä, lähetä tiedot sähköpostitse seuraaviin osoitteisiin
antti.arkima(at)liikennevirasto.fi
arto.vuorinen(at)tulli.fi
portnet.support(at)atbusiness.com
 

Käyttötukea antavat Portnet-pääkäyttäjät
Käyttäjätuki, tekniset ongelmat
Antti Arkima, Liikennevirasto
puhelin: 0295 34 3316
Sähköposti: antti.arkima(at)liikennevirasto.fi

Arto Vuorinen, Tulli
puhelin: 040 332 4097
arto.vuorinen(at)tulli.fi
tai vaihtoehtoisesti Tullin meriliikennekeskus: meke(at)tulli.fi

Portnetin ylläpitoa hoitaa
Innofactor Oy.
Ylläpidon päivystysaika
ma-su klo 8.00 - 17.00.
Virka-aikana lähetä virheilmoitus tullin mekeen meke(at)tulli.fi.
Virka-ajan ulkopuolisissa ongelmatilanteissa lähetä sähköpostia Portnet-tukeen
portnet.support(at)atbusiness.com.