Tätä merenkulkuaiheista sivustoa ylläpitävät Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi). Palvelun pohjana ovat entiset Merenkulkulaitoksen www-sivut. Vuoden 2010 alusta Merenkulkulaitoksen tehtävät siirtyivät tuolloin aloittaneisiin Liikennevirastoon ja Liikenteen turvallisuusvirastoon.

Merenkulun palvelut

Merikartat
Merikartat
Suomalaisen merikartaston muuttaminen kansainvälisen kuvaustavan (INT) mukaiseksi aloitettiin Suomenlahden rannikkokartoista vuonna 2003. Uudet siniset merikartat korvaavat perinteiset vihreät merikartat. Uudistuksessa muuttuvat karttojen värit, symboliikka ja koordinaattijärjestelmä. Uusi karttasymboliikka perustuu IHO:n kansainväliseen standardiin. Kansallinen koordinaattijärjestelmä (KKJ) muutetaan kansainväliseen WGS-84-järjestelmään. Siirtymäkauden aikana vihreitä merikarttoja päivitetään normaalisti, kunnes koko merikartasto on uusittu.
Page updated on %1 at %2
Merikartat

Ajankohtaista