Suomi  |  Svenska  |  English Tulosta
Tilastot  |  Julkaisut  |  Yhteystiedot  |  Palaute  |  Ajankohtaista  |  
Etusivu > Ympäristö ja turvallisuus > Liikenneturvallisuus väylänpidossa

Liikenneturvallisuus väylänpidossa

Turvallisuuden varmistaminen on Liikenneviraston toiminnan reunaehto. 

Tieliikenteessä tavoitteena on vähentää tieliikennekuolemien määrä puoleen vuoteen 2020 mennessä. Tähän pyritään mm. liikenneympäristön pehmentämisellä sekä panostamalla maankäytön vaikutuksiin, joukkoliikenteeseen, keskikaiteisiin, nopeusrajoituksiin, automaattiseen liikennevalvontaan ja talvihoitoon.

Rautatieliikenteessä turvallisuutta parannetaan mm. poistamalla tasoristeyksiä ja kehittämällä entisestään ratatöiden turvallisuuskäytäntöjä. 

Liikennevirastolla on rautatietoiminnan turvallisuusjohtamisjärjestelmä, joka määrittelee, miten virasto rataverkon haltijana varmistaa turvallisuuden vastuullaan olevassa toimintaympäristössä. Järjestelmä kattaa kaikki rautatieturvallisuuden osa-alueet: junaturvallisuuden, ratatyöturvallisuuden, tasoristeysturvallisuuden ja järjestelmäturvallisuuden. 

Meriliikenteessä panostetaan liikennetilanteesta, olosuhteista ja häiriötilanteista tiedottamiseen ja liikenteen ohjaukseen ruuhkien ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi, toimiviin liikennerajoituksiin talvimerenkulussa ja tiedon tuottamiseen sidosryhmien ja älyliikenteen tarpeisiin. Turvallisuuden keskeisiä tekijöitä ovat ajantasaiset merikortit, asianmukaisesti merkityt väylät ja toimiva liikenteen ohjaus.

Tälle sivulle löydät suoraan osoitteella www.liikennevirasto.fi/liikenneturvallisuus.

Page updated on 20-May-15 at 05.03 PM

Liikenneturvallisuusdiat: