Suomi  |  Svenska  |  English Tulosta
Tilastot  |  Julkaisut  |  Yhteystiedot  |  Palaute  |  Ajankohtaista  |  

Tasoristeysten poistaminen

Liikennevirasto poistaa tasoristeyksiä rataosilta, joissa tavoitteena on nostaa rataosan nopeutta. Tasoristeyksiä ei sallita radoille, joiden nopeus tulee olemaan yli 140 km/h.

Vartioimaton tasoristeys Nurkkalassa. Kuva: Jouni Hytönen

Myös rataosilla tai –osuuksilla, joissa rataan rakennetaan kaksoisraide tai kohtaamispaikka, joudutaan poistamaan tasoristeyksiä. Lisäksi Liikennevirasto poistaa tasoristeyksiä, joiden olosuhteet eivät salli turvallista ylittämistä. Puutteellisena olosuhteena pidetään mm. liian lyhyitä näkemiä.

Vuosittain poistetaan keskimäärin 100 tasoristeystä ja rakennetaan varoituslaitteet noin kymmeneen tasoristeykseen.

Tasoristeysten poistaminen

Tasoristeysten poistaminen edellyttää maanmittaustoimitusta, jossa virallisesti kiinteistörekisteriin merkityt tieoikeudet poistetaan. Maanmittaustoimituksen tekee hakemuksesta paikallinen maanmittaustoimisto.

Tasoristeysten poiston ja turvaamisen kustannukset

Poistettavien tasoristeysten valintaan ovat vaikuttaneet ratatöiden ajoittumiset, nopeuksien noston tarve, tasoristeyksen vaarallisuus, vaarallisten aineiden kuljetukset ko. rataosuudella, samanaikaiset teiden parannustoimet sekä kuntien intressit.

Viime vuosina tasoristeysten poistoon on käytetty 7 - 14 miljoonaa euroa ja turvaamiseen noin 1,7 miljoonaa euroa vuodessa.

Tasoristeyksen korvaaminen sillalla maksaa 0,5 - 1 miljoonaa euroa, tapauskohtaisesti kustannukset voivat nousta jopa 3,5 miljoonaan euroon.

Puolipuomivarustus maksaa noin 100 000 - 150 000 euroa yhtä tasoristeystä kohti.

Mikä on vaarallinen tasoristeys?

Vaarallisimpia ovat tasoristeykset, joissa maasto aiheuttaa näkemäesteitä ja odotustasanteet puuttuvat (radalle on jyrkkä nousu tai lasku). Usein edellä mainitut haitat ovat samassa tasoristeyksessä.

Tasoristeysten inventointi

Inventoinnilla tarkoitetaan tasoristeysten ominaisuuksien (sijainti, näkemäalueet, maasto- ja tieolot yms.) selvittämistä mahdollisten jatkotoimenpiteiden pohjaksi. VTT on inventoinut valtion hallinnassa olevan liikennöidyn rataverkon tasoristeykset vuosina 1999-2010.

Lisätietoja oheisesta linkistä http://virtual.vtt.fi/virtual/rhk/

Tälle sivulle löydät suoraan osoitteella www.liikennevirasto.fi/tasoristeys.

Page updated on 09-Feb-15 at 12.59 PM