Suomi  |  Svenska  |  English Tulosta
Tilastot  |  Julkaisut  |  Yhteystiedot  |  Palaute  |  Ajankohtaista  |  

Liikenne ja turvallisuus tietyömaalla

Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset
Korvaa 1.6.2015 alkaen ohjeen "Liikenne tietyömaalla, Pätevyysvaatimukset ja työturvallisuuden perusteet"
Lomake:
Liikenteenohjaajan koulutus/perehdytys (word)

LO 2/2015 14.4.2015
Liikenne tietyömaalla, Poromiehen tieturva
http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lo_2010-6_poromiehen_tieturva_web.pdf
LO  6/2010 15.11.2010
Liikenne tietyömaalla, Luvanvaraiset työt -
Liikennejärjestelyt luvanvaraisissa töissä
http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/2200052-v-09_luvanvaraiset_tyot.pdf
TIEH
2200052-09
1.12.2009
TIEH
2200053-09
29.1.2009
Sulku- ja varoituslaitteet - Laatuvaatimukset ja käyttö - Toteuttamisvaiheen ohjaus (voimassa 1.6.2014 alkaen)
http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lo_2013-39_sulku_varoituslaitteet_web.pdf
LO 39/2013 30.12.2013
Liikenne tietyömaalla - Päällystys- ja tiemerkintätyöt 15.12.2011
http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lo_2011-02_paallystys_ja_tiemerkintatyot_web.pdf
LO 2/2011 15.12.2011
Liikenne tietyömaalla - Kunnossapitotyöt
(Voimassa 1.6.2015 alkaen)
LO 3/2015 14.4.2015

Liikenne tietyömailla - Tienpitoajoneuvot (30.12.2013) (voimassa 1.6.2014 alkaen)
http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lo_2013-40_tienpitoajoneuvot_web.pdf
LO 40/2013 30.12.2013
 
31.5.2010
Työnaikaisten liikennejärjestelyjen tasomittari - käyttöohje
http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/tasomittarin_kaytto-ohjeet.pdf
 
25.3.2008
 
25.3.2008
Markkinoilla olevia työmaakaiteita
Opas
29.6.2015
Erikoiskuljetukset rautatien tasoristeyksissä (voimassa 1.4.2013 lukien) http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/ohje_2013_erikoiskuljetukset_rautatien_web.pdf 2879/065/2012 21.3.2013
Vaara vaanii kaivannossa (esite)   2013
Tieturva 1 - Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus Liikenneviraston oppaita 3/2014 20.5.2014 
Tieturva 2 - Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Liikenneviraston oppaita 3/2012 17.10.2012
Sääsuojien käytön työturvallisuusohje 5.9.2014  
Siltojen erikoistarkastusten työturvallisuusohje 3761/090/2014 29.9.2014
Ohje Liikenneviraston työmaiden turvallisuuden omavalvonnan toteuttamiseen 5200/065/2014 25.2.2015

Page updated on 30-Jun-15 at 07.59 AM