Suomi  |  Svenska  |  English Tulosta
Tilastot  |  Julkaisut  |  Yhteystiedot  |  Palaute  |  Ajankohtaista  |  
Etusivu > Hankkeet > Suunnitteilla > Espoon kaupunkirata

Espoon kaupunkirata Leppävaara–Kauklahti, ratasuunnitelma

Liikennevirasto on laatinut Espoon kaupunkiradan ratasuunnitelman välille Leppävaara - Kauklahti. Espoon kaupunkirata on osa pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä. Samalla se parantaa Turun suunnan kaukoliikenteen, Karjaan, Kirkkonummen ja Espoon lähiliikenteen täsmällisyyttä ja sujuvuutta. 

Ratasuunnitelma

Espoon kaupunkiradan tavoitteena on lisätä lähiliikenteen välityskykyä ja kapasiteettia. Kaupunkirata lisää joukkoliikenteen houkuttelevuutta kulkumuotona, kun junaliikenteen täsmällisyys ja häiriöherkkyys paranee ja liityntäliikenteen edellytykset lisääntyvät. Ratasuunnitelmassa on esitetty kahden lisäraiteen rakentaminen nykyisten raiteiden viereen välille Leppävaara - Kauklahti. Lopputilanteessa kaksi eteläisintä raidetta on tiheän kaupunkijunaliikenteen käytössä ja kaksi pohjoisinta raidetta nopeamman lähiliikenteen ja Turun suunnan kaukoliikenteen käytössä. Suunnitelmassa on esitetty Kilon, Keran, Kauniaisten, Koivuhovin, Tuomarilan, Espoon keskuksen sekä Kauklahden liikennepaikkojen kehittäminen, yhteydet muuhun maankäyttöön sekä liityntäpysäköinti.

Ratasuunnitelman yhteydessä on laadittu ympäristövaikutusselvitys, jossa on käsitelty mm. vaikutukset maisemaan, luontoon ja ihmisiin sekä tutkittu melun ja tärinän vaikutusalueet. Erillisessä väyläarkkitehtuuriraportissa on esitetty alustava suunnitelma kaupunkiradan yhtenäisestä ilmeestä ja mm. laiturikatosten muodosta ja väreistä. Ratasuunnitelman ohessa on suunniteltu myös nk. pyöräilyn laatukäytävä radan läheisyyteen. 

Kaupunkiradan hankearvioinnissa on esitetty hankkeen yhteiskuntataloudelliset vaikutukset. Kaupunkiradan kustannukset vuoden 2014 hintatasossa on Kauklahteen saakka 238 miljoonaa euroa ja Espoon keskukseen saakka 185 miljoonaa euroa. Kannattavuuslaskelman perusteella Espoon keskukseen päättyvä vaihtoehdon hyöty-kustannussuhde on 1,0 ja Kauklahteen päättyvän vaihtoehdon 0,6.

Aikataulu

Ratasuunnitelma on hallinnollisessa käsittelyssä, jonka jälkeen on mahdollista tehdä toteutuspäätös. Toteutuspäätöksen jälkeen hanke jatkuu rakentamissuunnittelulla ja rakentamisella.

Tälle sivulle pääset myös suoraan osoitteella www.liikennevirasto.fi/espoonkaupunkirata

Page updated on 26-May-15 at 08.01 AM

Aiemmin valmistuneet suunnitelmat

Espoo-Lohja-Salo-oikorata, alustava yleissuunnitelma ja YVA

Espoon kaupunkirata välillä Leppävaara-Espoon keskus, yleissuunnitelma 2003

Espoon kaupunkirata välillä Espoon keskus - Kauklahti, yleissuunnitelma 2010