Suomi  |  Svenska  |  English Tulosta
Tilastot  |  Julkaisut  |  Yhteystiedot  |  Palaute  |  Ajankohtaista  |  
Etusivu > Hankkeet > Suunnitteilla > Espoon kaupunkirata

Espoon kaupunkirata Leppävaara–Kauklahti, ratasuunnittelu

Liikennevirasto on aloittanut ratasuunnitelman laatimisen Espoon kaupunkiradan välillä Leppävaara–Kauklahti. Hankkeesta on aiemmin valmistunut yleissuunnitelma vuonna 2003 välille Leppävaara–Espoon keskus ja yleissuunnitelma vuonna 2010 välille Espoon keskus–Kauklahti. Leppävaara–Espoon keskus-väliltä on tehty hankearviointi vuonna 2003, jota on päivitetty vuonna 2007. Lisäksi Espoo–Lohja–Salo-radan alustava yleissuunnitelma ja YVA ovat osittain päällekkäisiä kaupunkiradan kanssa.

Ratasuunnitelma

Espoon kaupunkiradan tavoitteena on lisätä lähiliikenteen välityskykyä, lisätä kapasiteettia ja parantaa junaliikenteen täsmällisyyttä ja liityntäliikenteen edellytyksiä.

Espoon kaupunkiradan ratasuunnitelma sisältää kaupunkiraiteiden suunnittelun siten, että tulevaisuudessa kaksi eteläisintä raidetta on Espoon kaupunkiliikenteen käytössä ja kaksi pohjoisinta raidetta kaukoliikenteen sekä Kirkkonummen ja Karjaan lähiliikenteen käytössä. Ratasuunnitelmassa kehitetään Kilon, Keran, Kauniaisten, Koivuhovin, Tuomarilan, Espoon keskuksen sekä Kauklahden liikennepaikkoja, liityntäpysäköintiä ja varustelua. Lisäksi suunnitellaan poikittaiset katuyhteydet, kevyen liikenteen yhteydet sekä kuivatus. Ympäristöselvityksen yhteydessä tutkitaan muun muassa melu- ja tärinäalueet ja niille tehtävät toimenpiteet.

Vuorovaikutteisuus hankkeessa

Työn aikana järjestetään yleisötilaisuuksia Espoossa ja Kauniaisissa. Alueen asukkaiden, maanomistajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden on mahdollista antaa palautetta suunnitelmista yleisötilaisuuksissa sekä sähköisesti karttapalautejärjestelmän avulla.

Aikataulu

Ratasuunnittelu on aloitettu syksyllä 2012. Tavoitteena on saada ratasuunnitelma hallinnolliseen käsittelyyn vuonna 2014, jonka jälkeen on mahdollista tehdä toteutuspäätös. Toteutuspäätöksen jälkeen hanke jatkuu rakentamissuunnittelulla ja rakentamisella. Liikennepoliittisen selonteon mukaan rakentaminen ei toteudu tällä hallituskaudella.

 

Tälle sivulle pääset myös suoraan osoitteella www.liikennevirasto.fi/espoonkaupunkirata

Page updated on 05-Dec-14 at 09.17 AM

Aiemmin valmistuneet suunnitelmat

Espoo-Lohja-Salo-oikorata, alustava yleissuunnitelma ja YVA

Espoon kaupunkirata välillä Leppävaara-Espoon keskus, yleissuunnitelma 2003

Espoon kaupunkirata välillä Espoon keskus - Kauklahti, yleissuunnitelma 2010