Suomi  |  Svenska  |  English Tulosta
Tilastot  |  Julkaisut  |  Yhteystiedot  |  Palaute  |  Ajankohtaista  |  

Väyläkortit

Väyläkortti sisältää väylänkäyttäjälle tarkoitettua informaatiota väylästä ja siihen liittyvästä satamasta. Se täydentää osaltaan merikartoilta ja muista Liikenneviraston julkaisuista saatavia väylätietoja. Väyläkortteja on laadittu talvisatamiin johtavista meriväylistä, ja ne kattavat suurimman osan nk. kauppamerenkulun pääväylistä.

Väyläkortti sisältää tietoja väylän mitoituksesta, navigoitavuudesta ja navigointiolosuhteista, mahdollisista liikennesuosituksista ja -rajoituksista sekä liikennepalveluista. Väyläkorttiin sisältyy myös piirroskuvia väylästä ja satamasta. Kuvia ei ole tarkoitettu navigointikäyttöön. Niistä käyvät ilmi pääpiirteissään väylän linjaus ja merkintä, väyläalue, haraussyvyydet kullakin väyläosuudella, laituripaikat sekä ylipäätään kohdat, joihin tekstiosassa on viitattu.

Saaristomeri

Suomenlahti

Pohjanlahden alue

Page updated on 01-Sep-15 at 12.54 PM